Your cart
Fabulous Frangipani - Elemis Christmas 2018 - LivBeauty

Fabulous Frangipani - Elemis Christmas 2018

Regular price £135.50 Sale price £95.00
  • Frangipani Monoi Shower Cream 200ml FULL SIZE
  • Frangipani Monoi Body Oil 100ml FULL SIZE
  • New Frangipani Monoi Body Polish 200ml FULL SIZE
  • Frangipani Monoi Hand and Nail Cream 100ml FULL SIZE
  • Frangipani Candle 210g
  • Gift Box